Dostawa i płatność

§1 Formy płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności: przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 17 1600 1462 1822 0015 2014 9062, BNP Paribas w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.

§2 Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, np. www.panizpuszczy.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności: dodania Towaru do koszyka, wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek, wybór formy płatności, akceptacja regulaminu Sklepu, potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
3. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

§3 Termin realizacji zamówienia i dostawa Towaru

1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 6-10 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
5. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Paczkomatów InPost, a jej koszt jest stały i wynosi 14,69 zł, i Kurier InPost, a jego koszt jest stały i wynosi 15,79 zł. Czas dostawy wynosi minimum 3 dni robocze.
6. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

error: Content is protected !!